| Top page | About ima | Activity | Member & Secretariat | Contact | | English | Japanese |
Japanese Representatives of S.N.B.A.

Emeritus Member Takaaki MATSUDA
Parmanent Members Kazuko TODA, Noboru SOTOYAMA, Seiko KANAI, Hisako KAKIMI,
Hisato KAWAGUCHI, Kumiko SATO, Emiko Suemune,
Setsuyo Kamiyama, Aiko Sasaki, Kazuko HIHARA, Akemi FURUICHI,
Sumika FUKUSHIMA, Yoko CHIJIMATSU, Ene SHINBO,
Katsumi SUZUKI, Rikiya IIDA, Yurika MATSUDA


Secretariat

Office of IMA 3-10-22-201 Sasage Konan-ku Yokohama-shi Kanagawa-ken 〒234-0052 JAPAN

TEL/FAX +81-45-846-5959

office days/Hours : Wednesday 10:00AM-5:00PM


international modern art exposition [ima]
3-10-22-201 Sasage Konan-ku Yokohama-shi TEL/FAX +81-45-846-5959
※Office days: Wednesday 10:00AM-5:00PM
Copyrights © international modern art exposition [ima] All Rights Reserved,